Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna Peč

Predpisi, na katere predpis vpliva