Javno naročilo: zimsko vzdrževanje lokalnih cest Občine Mirna Peč

05.09.2019 Agata K. 239
05.09.2019
Javna naročila
27.09.2019 ob 09:00
05.09.2019
JN006206/2019-w01
430-102/2019
26.08.2019
Andrej Kastelic
andrej.kaste@siol.net
07 39 36 103