Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve drugega dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mirna Peč (SD OPN)

26. 5. 2017 Agata K. 1002