Predvidena časovnica izgradnje vodovodnih odsekov suhokranjskega vodovoda v občini Mirna Peč

11. 1. 2017 302