Sanacija in gradnja vodovodne infrastrukture: vodovodno omrežje višinske cone Občine Mirna Peč - I. faza