Eko sklad objavlja nov javni razpis za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov nevladnih organizacij in dva javna poziva za spodbujanje električne mobilnosti. Rok za vložitev vloge na javni razpis je 23. december 2016.

18. 11. 2016 12