Občina Mirna Peč za projekt izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja bila uspešna na javnem razpisu - prejeli smo odločbo Ministrstva za okolje in prostor v višini 968.062 EUR.

20. 10. 2022 Sonja K. K. (Uprava) 197