Začel se je postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela Krajina 2014 -2020

3. 8. 2015 55