Občinski svet Občine Mirna Peč se je sestal na konstitutivni seji.

23. 10. 2014 28