Uporaba brezplačnih plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje – Redne lokalne volitve 2014

4. 8. 2014 73