Zelo ugodna posojila za podjetnike s subvencijo obrestne mere (produkt P1B in Produkt P1B TIP)

2. 6. 2014 21