Zbiranje pomoči za prizadete prebivalce zaradi snežne ujme z žledom

10. 2. 2014 27