Občina Mirna Peč objavlja javne razpise na področju kmetijstva, obnovljivih virov energije, obnove fasad , nakup ter vgradnjo MČN za 2014 ter javni razpis za subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov za leto 2014, namenjenih primarni zdravstv. dejavn

15. 1. 2014 50