Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Občinske volilne komisije Občine Mirna Peč

14. 1. 2014 29