Navodila za uveljavljanje oprostitev plačila stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter okoljskih dajatev za porabljeno vodo v kmetijske namene

13. 1. 2014 65