Žingerjeva kapelica v Biški vasi

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
8216 Mirna Peč