Reka Temenica

Reke in izviri, Naravne znamenitosti
8216 Mirna Peč