1. korespondenčna seja NO, 22.4.2015

Seja je potekala dne 22.04.2015