2. korespondenčna seja NO, 20.4.2016

Seja je potekala dne 20.04.2016