Pod rubriko JAVNI RAZPISI je objavljen JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v Občini Mirna Peč za leto 2022

23. 3. 2022 Sonja K. K. (Uprava) 102