2. spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta - OPN

21. 3. 2022 Andreja P. 612