E-DOSTOP DO JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)

30. 6. 2021 Andreja P. 348