JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIRNA PEČ (SD OPN OBČINE MIRNA PEČ- 2)

6. 6. 2021 Agata K. 537