Občina Mirna Peč

Trg 2, 8216 Mirna Peč
Andrej Kastelic
SI57621594
1357816000
SI56 0110 0010 0017 024
BSLJSI2X
SI56 0110 0570 0309 114
SI11 76694-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

07 393 61 00
07 393 61 07
obcina.mirnapec@siol.net

Predstavitev

1999
48
28
2956
Povezava