Javno naročilo: Izdelava PZI projektne dokumentacije za obnovo ceste in ureditve peš površin ob regionalni cesti Šentjurij- Mirna Peč- Novo mesto

17.01.2020 Agata K. 323
17.01.2020
Javna naročila
05.02.2020 do 09:00
17.01.2020
JN000231/2020-W01
430-123/2019
Nataša Rupnik
natasa.rupnik@siol.net
07/ 39 36 106