Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

1. 7. 2019 Nina K. 149