Javni poziv za posredovanje predlogov za imenovanje članov Sveta zavoda za kulturo Mirna Peč

06.02.2019 Nina K. 178

Obveščamo vas, da lahko kot predstavniki kandidatur v Občinskem svetu oz. zainteresirana javnost, podate svoje predloge za člane Sveta zavoda za kulturo Mirna Peč.

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo Mirna Peč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2018) ima svet zavoda 5 članov in je sestavljen iz predstavnikov

 • ustanoviteljice: trije člani;
 • delavcev zavoda: en član;
 • uporabnikov: en član.

Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Mirna Peč v skladu s svojim statutom izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.

Predstavnika delavcev izvolijo delavci neposredno s tajnim glasovanjem.

Predstavnika uporabnikov imenuje občinski svet na podlagi javnega poziva izmed polnoletnih občank oziroma občanov.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

 

Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakonom, z odlokom in statutom zavoda, in sicer:

 • sprejema statut zavoda v soglasju z občinskim svetom;
 • sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih

   predpisov,

 • sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo zavoda v soglasju z občinskim svetom,
 • občinskemu svetu predlaga spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • občinskemu svetu in predstojniku zavoda daje predloge in mnenja o posameznih

   vprašanjih glede poslovanja zavoda,

 • občinskemu svetu predlaga nakup nepremičnin oziroma prodajo nepremičnin,
 • odloča o ustanovitvi oziroma ukinitvi organizacijskih enot,
 • obravnava ugotovitve nadzornih organov,
 • obvešča predlagatelje o izteku ali predčasnem prenehanju mandata člana sveta zavoda,
 • zagotavlja varstvo pravic delavcev,

 

Svet zavoda opravlja tudi naslednje naloge:

 • nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
 • spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
 • predlaga revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor občine,
 • ocenjuje delo predstojnika zavoda,
 • daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav, ter nadzira njihovo izvajanje,
 • daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
 • opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda.

 

Predlagatelji lahko svoje predloge za imenovanje člana Sveta zavoda oddajo na priloženem obrazcu (ki je objavljen tudi na spletnih straneh Občine Mirna Peč) na naslov Občine Mirna Peč, Trg 2, osebno ali po pošti najkasneje do torka, 12.  februarja 2019 do 15. ure.

                                            

Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?