Neuradno prečiščeno besedilo 1. SD OPN in tehnični popravek (legalizacija zidanic)

18. 10. 2018 Nina K. 4171