Navodilo o izvajanju lastniške funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč